Toelating, aanmelding, plaatsing & afmelding

Bij kinderdagverblijf de Droomvijver worden kinderen toegelaten van 6 weken tot 4 jaar, die minimaal 2 vaste dagdelen per week structureel van het kinderdagverblijf gebruik willen maken.

U kunt uw kind ruimschoots voor de door u geplande datum aanmelden. Aanmelden geschiedt middels ons formulier “plaatsingsverzoek” (op aanvraag). U bent bij ons verplicht minimaal 2 vaste dagdelen af te nemen en uw kind dus ook 2 dagdelen te brengen! Na het invullen van dit formulier nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Mocht het zo zijn dat wij geen beschikbaarheid hebben plaatsen wij u op een wachtlijst. 2e kinderen vanuit een gezin (waarvan een eerste kind reeds bij ons verblijft) worden met voorrang geplaatst mits ze uiteraard tijdig aangemeld zijn.

Ca. 2 maanden voor de plaatsing ontvangen ouders hun contract in tweevoud. Uiterlijk 1 maand voor de plaatsing ontvangen wij het getekende contract graag retour. De specifieke dagdelen zijn dan een maand voor de plaatsing definitief en kunnen niet meer gewisseld worden.

Het contract loopt t/m de dag van de 4e verjaardag. De dag na de 4e verjaardag wordt de plaatsing automatisch beëindigd. U kunt tussentijds de plaatsing beëindigen. Deze voortijdige beëindiging van de plaatsing is alleen mogelijk via een schriftelijk verzoek. De opzegtermijn betreft 1 maand.

Image

Ons adres

Laervoetpad 4
6432 PA Hoensbroek

Ons telefoonnummer

+31 45 521 37 32
image

Neem contact met ons op

Heeft u vragen, wilt u informatie, of wilt u uw kind aanmelden?