Uk en Puk

Binnen ons kinderdagverblijf zijn wij elke dag bezig om het voor alle kinderen zo plezierig mogelijk te maken. Het pedagogisch gedeelte is echter ook erg belangrijk. Wij houden ons dan ook aan een bijvoorbeeld vaste dagindeling, die bij alle kinderen bekend is. Dit geeft de kinderen een gevoel van zekerheid en vertrouwen.

Deze dagindeling zorgt ervoor, dat ons team extra tijd heeft om individueel en in groepsvorm met de kinderen te werken. Er worden dan ook elke dag activiteiten gedaan, die de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen stimuleren. Als extra bewustwording binnen ons team, werken wij met Uk en Puk. Een ontwikkelingsprogramma voor jonge kinderen, dat uitermate geschikt is voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Dit programma werkt met thema’s, die in beide groepen tegelijkertijd worden aangeboden.

uk_en_puk_boerderij.jpg
uk_en_puk_vliegtuig.jpg
Het programma heeft als hoofddoel gesteld dat het de kinderen een brede start in het basisonderwijs wil bieden, om zo onderwijsachterstanden te voorkomen. Dankzij ons HBO-geschoold personeel, met ruime ervaringen binnen het basisonderwijs, kunnen wij de kinderen een hele mooie voorbereiding bieden op het basisonderwijs.
Onze ervaring leert echter ook, dat veel ouders huiverig zijn bij de gedachte dat deze "kleintjes" al zoveel "moeten". Daarom willen wij er heel duidelijk in zijn, dat binnen ons kinderdagverblijf niets moet. Alle activiteiten gebeuren spelenderwijs, waardoor kinderen niet eens doorhebben dat ze ontzettend veel bijleren. "Bewust praten" met een ruime woordenschat, woorden terug laten komen tijdens gesprekjes, veel voordoen gedurende de dag en vooral "bewust meespelen". Allemaal kleine handelingen, maar ontzettend belangrijk!
uk_en_puk_carnaval.jpg

Voorbeeld

Met de hele groep zingen we een liedje over de golven van de zee… Elk kind krijgt een lang blauw lint ( golfje) in zijn hand. We maken hoge golven en lage golven, langzame en snelle golven, wilde golven en ronde golven. De kinderen hebben de grootste pret tijdens alle ‘’gekke’’ bewegingen. Onbewust zijn ze echter enorm aan het ‘’leren’’.
Image

Ons adres

Laervoetpad 4
6432 PA Hoensbroek

Ons telefoonnummer

045 521 37 32
image

Neem contact met ons op

Heeft u vragen, wilt u informatie, of wilt u uw kind aanmelden?